Wie zijn wij?

Javelin Creative Solutions is een jong en dynamisch adviesbureau,
gericht op innovatie en duurzaamheid.
Wij werken samen met ambitieuze partijen aan duurzame ontwikkeling.


JCsolutions levert innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke- en organisatorische uitdagingen.
Door wetenschappelijk onderzoek, creativiteit en een praktijkgerichte visie te combineren, komen wij tot duurzame en blijvende oplossingen.

Ons doel is de duurzame transitie te ondersteunen en versnellen door middel van praktijkgericht onderzoek en advies.
JCsolutions werkt daarom samen met ambitieuze partijen binnen het publieke domein - zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en private partijen - aan duurzame (stedelijke) ontwikkeling.

Wat kan JCS
voor U betekenen?

Wij voeren zeer uiteenlopende projecten uit op het gebied van duurzame ontwikkeling, waarin advies, begeleiding, kennisoverdracht en onderzoek centraal staan. Neem daarom vooral even contact op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Toegepast onderzoek

Innoveren op het gebied van duurzame ontwikkeling vraagt om het ontwikkelen en het gebruiken van nieuwe kennis. Wetenschappelijke- en praktijkkennis over nieuwe bouwmethoden, innovatieve financieringsmodellen of veranderende regelgeving moet toegankelijk zijn voor diverse doelgroepen om een brede toepassing mogelijk te maken.

In opdracht van overheden, woningcorporaties of private partijen, levert JCsolutions nieuwe en bruikbare kennis, door middel van interviews, literatuurstudies, evaluaties en marktonderzoek.


Visieontwikkeling

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden worden steeds meer uitgedaagd om na te denken over wat duurzaamheid binnen de organisatie betekent. Verduurzaming betekent niet alleen rekening houden met de natuurlijke omgeving, het is ook een must om als organisatie voorbereid te blijven op de toekomst.

Bij de vraag hoe uw organisatie kan verduurzamen, kiest JCsolutions voor de brede blik en voor een integrale aanpak. Vanuit een gezamenlijk ontwikkelde visie maken wij vervolgens met u de vertaalslag naar strategie en beleid binnen uw organisatie. Dit vertalen wij dan samen naar concrete maatregelen en naar projecten.

Environmental Governance

Duurzame ontwikkeling vereist een collectieve verandering in de maatschappij. Het bewerkstelligen daarvan werd lang gezien als een een exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid. Maar dat is aan het veranderen. Private partijen, NGO’s en burgers hebben steeds meer invloed op de ontwikkeling van duurzaamheid. Het afstemmen van de initiatieven van deze actoren, zal het effect van hun handelen verhogen.

JCsolutions ziet daarom juist op dit raakvlak van publieke en private partijen, grote kansen om duurzame ontwikkeling te helpen groeien.

Urban Innovation

In 2012 werkte JCsolutions mee aan een nieuwe evaluatiemethode voor innovatieve, duurzame bouwprojecten. Zowel op sociaal, ecologisch als op financieel vlak zijn inmiddels talloze projecten geëvalueerd met deze methode. Daarbij werd niet alleen inzicht verkregen in de uitkomsten van de projecten. Vooral werd duidelijk welke methoden succesvol zijn en waarom.

JCsolutions ondersteunt partijen bij een holistische en geïntegreerde aanpak van duurzame bouwprojecten. Meer informatie op Eurbanlab.

Onze Filosofie


Duurzaamheid is in feite een sociaal-maatschappelijk vraagstuk.
Wij geloven namelijk dat nu al veel te bereiken is met de huidige technische maatregelen,
zoals bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening of de bouw van energieneutrale woningen.

Bij JCsolutions zoeken wij het niet zozeer in de technische oplossingen,
maar leggen wij meer de nadruk op het belang van ontwikkelingsprocessen, de inzet van
innovatieve financiële regelingen, beleidsontwikkeling, leiderschap en effectief projectmanagement.

Wie ging u voor?

JCsolutions werkt samen met de volgende partijen aan uiteenlopende
maatschappelijke- en organisatorische uitdagingen in
duurzame ontwikkeling.


Javelin Creative Solutions

Consultancy in Urban Innovation & Sustainability


info@JCsolutions.eu
+31(0)6 300 54 840
Hilversum en omstreken


KvK: 613 85 433

e-mail Bel ons